تبلیغات
مرکز خدماتی دستان - BOSCH

مرکز خدماتی دستان
وات (kg)وزن (BOSCH) شرح
شماره فنی
720 3/3 دریل چکشی
11239 704
1100 6/2 دریل چکشی
11241 704
1350 7/9 دریل چکشی 11263 704
1500 11/1 دریل چکشی
11245 704
650 3/4 چکش تخریب کن
11320 703
1050 4/9 چکش تخریب کن
11388 004
1100 5/5 چکش تخریب کن
11318 704
1500 10/1 چکش تخریب کن
11316 704
1900 29 چکش تخریب کن
11304 103
1750 18 چکش تخریب کن
11335 000


ادامه مطلب

طبقه بندی: ابزارآلات بوش، 
نوشته شده سه شنبه 15 مرداد 1387 توسط
درباره ما